ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Door inschrijving aanvaardt de student de algemene voorwaarden.

 

INSCHRIJVING/UITSCHRIJVING

Als een student is ingeschreven en daarvan bevestiging heeft ontvangen, geldt dat altijd voor de periode oktober t/m juni.

Indien de student bij nader inzien, voor wat van redenen dan ook geen gebruik wil maken van de plaatsing, is hij verplicht dit per omgaande – in ieder geval 2 weken voor de aanvang van het studiejaar-  schriftelijk te melden bij de studieleiding. Anders  blijft de betalingsplicht gehandhaafd.In het geval iemand zich 2 weken van te voren aanmeldt, geldt de wettelijke bedenktermijn van 2 weken en deze eindigt met de start van de opleiding.

Ieder studiejaar dient de student zich opnieuw in te schrijven met de bijbehorende betalingsverplichting.

 

BETALING

 

Het lesgeld moet voor 1 oktober van het betreffende studiejaar voldaan worden op het rekeningnummer van de Upgraders in Art. Reeds betaalde studiegelden zullen nimmer worden gerestitueerd als, om welke reden dan ook, de studie voortijdig wordt beeindigd.

Aan het einde van het gevolgde studiejaar worden de studenten schriftelijk geinformeerd over het lesgeld van het komende studiejaar.

 

VERTROUWELIJK

 

Alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt – vooraf of tijdens de opleiding/workshops en andere sessies- en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door medewerkers en docenten van Upgraders in Art vertrouwelijk behandeld.

 

EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

 

Het door de opleiding uitgereikte studiemateriaal is bedoeld voor eigen gebruik en beschermd door copywright. Het is het individuele eigendomsrecht van de opleiding.

Het door studenten gemaakte material is eigendom van de student.

 

UPGRADERS IN ART 2016