IS KUNST MAKEN JE PASSIE

ZOEK JE ‘N INHOUDELIJKE UPGRADE MET HOGERE INSTEEK

EN PROFESSIONELE BEGELEIDING

WIL JE NIEUWE INSPIRATIE EN ANDERE IMPULSEN

 

UPGRADERS IN ART

 

UPGRADERSINART.NL

UPGRADERSARTEZ.NL

 

Een parttime beeldende HBO-opleiding Geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

 

Upgraders in Art is in 2004 geinitieerd door de Hogeschool van de Kunsten in Arnhem (Artez) en wordt nu gegeven in het voormalig ABKK-gebouw (1963) in de Coehoornstraat 17 te Arnhem( tegenover het C. Station).

Zakelijk en inhoudelijk coordinator is Loukie von Freyburg.

Het is sinds 2011 een zelfstandige non-profit onderwijsinstelling met een sterk team van hoger opgeleide docenten uit de praktijk.

Het is een opleiding met een eigen identiteit en uitdagende leeromgeving.

 

Via Art en Design wordt een inhoudelijke Upgrade gegeven voor mensen die een geheel of gedeeltelijke opleiding hebben gevolgd en die in de afgelopen jaren niet of weinig hebben kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling als beeldend kunstenaar.

 

De opleiding wordt gegeven in de vorm van workshops door circa 9 verschillende docenten op 30 zaterdagen van 9.00 – 13.00 van October tot juli.

Er wordt zowel 2d als 3d gewerkt.

Iedere workshop bestaat uit 4 zaterdagochtenden.

 

HET ROOSTER is ingedeeld in : 2 zaterdagen voor 2 grote excursies.

1 zaterdagochted voor kennismaking en voorbereiding.

11 zaterdagochtenden van ruimtelijk vormgeven in verschillende technieken.

11 zaterdagochtenden met tek/schild./collage/druktechnieken.

3 zaterdagochtenden bespreken van de persoonlijke leerroutes.

2 dagdelen voor het inrichten van de eindtentoonstelling en eindbesprekingen.

In de week voorafgaand aan iedere les wordt via de mail de lesinhoud en organisatie van die les uitgelegd met bijbehorende inspiratiebeelden, zodat studenten zich kunnen voorbereiden.

 

De inhoud van de lessen varieert ieder jaar zodat studenten naar believen ieder jaar kunnen bijtekenen.

In de nu 13 jaar draaiende opleiding bestaan de studenten vooral uit: grafisch vormgevers; docenten beeldende vorming; modeontwerpers; vrij beeldend kunstenaars en creatief therapeuten. Sommigen hebben veel beeldende cursussen gevolgd of hebben via zelfstudie een gelijkwaardig beeldend niveau bereikt.

Bij aanmelding wordt altijd eerst een afspraak gemaakt ter wederzijdse kennismaking – met daaraan gekoppeld een werkbespreking.

 

Twee maanden per jaar biedt de opleiding een platvorm voor studenten om zich middels tentoonstellingen te presenteren.

Tevens is er ieder jaar een solotentoonstelling van een bijzonder talent uit de alumni. In 2014 was dat HESTER VIS – 2015 ELISABETH PETERS.

In 2016 zal dat zijn WIETSKE SCHOENMAKER.

 

DE MOTIVATIE OM DE OPLEIDING TE VOLGEN

 

-Nieuwe impulsen en een vrijere insteek binnen de beroepspraktijk.

-Een nieuwe opstart of veranderering van de beroepspraktijk na een periode

van bezinning of stilstand.

-Uitbreiding van de reeds ontwikkelde beeldende kwaliteiten.

 

De leeftijden varieren gemiddeld van 40 tot 75 jaar.

GEEF JE OP VOOR 1 OKTOBER BIJ LOUKIE VON FREYBURG

AANMELDINGEN NAAR loukievonfreyburg@yahoo.com

KOSTEN 950,- euro (vrijgesteld van btw) exclusief material (50- 100).

 

 

START OPLEIDING – Eerste zaterdag van oktober.

UPGRADERS IN ART 2016